Szczecin

Gumieńce

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
6 000 000 PLN
Cena za m2
1 000 PLN
Powierzchnia działki
6 000 m2
Szerokość działki (mb.)
35
Długość działki (mb.)
50
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Komercyjna
Numer oferty
FKT24365

Opis nieruchomości

Do sprzedaży działka komercyjna ok. 6000 m2 położona na Gumieńcach w sąsiedztwie działających firm z różnych branż.
Teren działki jest nieutwardzony.
Dostęp do wszystkich mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz).
Dojazd drogą asfaltową.
Dostęp do komunikacji miejskiej.
Dla terenu został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowo – produkcyjna.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki;
5) maksymalna wysokość zabudowy - do sześciu kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 25,0 m;
6) maksymalna wysokość - 60,0 m dla urządzeń instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie
mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centra
7) dla nowo budowanych obiektów należy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego w zakresie
elementów kompozycji architektonicznej elewacji, doboru materiałów;
8) dachy głównych brył budynków płaskie z możliwością ukrycia połaci dachowych za ściankami attykowymi;
9) fragment terenu objęty strefą ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych - obowiązują ustalenia :

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego. Na terenie objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; strefa obejmuje
stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje:
a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnym

Wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia od strony drogi - 2,0 m;

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Obecna zabudowa działki: Brak
  • Plan miejscowy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny obiektów i urządzeń infrastruktury inżynieryjnej, Tereny produkcyjno-usługowe
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Telefon:
+48501517700
Telefon:
+48914888052
E-mail:
jola@faktoria.szczecin.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę "Faktoria" Małgorzata Stankiewicz-Bartz Biuro Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest „Faktoria” Małgorzata Stankiewicz-Bartz Biuro Nieruchomości z siedzibą przy pl. Lotników 6/2, 70-414 Szczecin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@faktoria.szczecin.pl… czytaj więcej